Regulamin Sklepu

 1. (Kupujący i Sprzedający)
  Właścicielem witryny internetowej jest firma Tudor House Ltd Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwinowskiej 1/37, NIP: 522-10-00-403, REGON: 010690416, Zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Warszawie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041973 oraz z kapitałem zakładowym 610 000,00zł w całości opłaconym.
  Obsługującym Serwis jest oddział detaliczny George Ballantines Sklep zlokalizowany w Warszawie przy Ul. Puławskiej 22, zwany dalej Sprzedającym. 
  Z witryny internetowej korzystać mogą wyłącznie osoby fizyczne oraz prawne, posiadające pełną określoną wg przepisów prawa cywilnego zdolność do czynności prawnych, zwane Kupującym.

 2. (Zamawianie produktów)
  Aby zamówić produkt w witrynie internetowej nie jest wymagana rejestracja użytkownika.
  Przy każdym produkcie znajduje się link „Dodaj do koszyka” za pośrednictwem, którego dodaje się wybrany produkt do listy koszyka, po dodaniu produktu do koszyka należy podać ilość zamawianego towaru. Domyślnie przyjęta przez system witryny jest wartość 1 szt.
  W celu poprawienia lub realizacji Zamówienia,Przejść do sekcji "Koszyk". Następnie Kupujący musi podać niezbędne dane do realizacji zamówienia.

 3. (Ceny produktów)
  Ceny produktów w witrynie internetowej  sklep-ballantines.pl mogą różnić się od cen w sklepach stacjonarnych.
  Wszystkie podane ceny produktów są podane w PLN i zawierają podatek VAT.
  Ceny produktów nie uwzględniają kosztów przesyłki.


 4. (Metody Płatności)
  Klient ma możliwość uiszczenia opłat:
  • Płatnością w systemie PayU Polska,
  • Płatność w Sklepie za pośrednictwem Pełnomocnika.

  W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt:
  E-mail: online@sklep-ballantines.pl
  Telefon: +48 605 53 53 53

 5. (Zawarcie umowy sprzedaży i wydanie towaru)
  Sprzedający oświadcza, iż produkty umieszczone w Serwisie www.sklep-ballantines.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a tylko zaproszenie do zawarcie umowy sprzedaży.
  Kupujący i Sprzedający ustalają, że miejscem zawarcia umowy sprzedaży jest www.sklep-ballantines.pl prowadzony przez Tudor House LTD Sp. Z O.O., zlokalizowany i obsługiwany przy ul. Puławska 22 w Warszawie.

  Na życzenie Klienta towar może być wydany Pełnomocnikowi w punkcie sprzedaży, z którym Kupujący podpisuje pełnomocnictwo w momencie zakupu towaru i wybrania opcji – ODBIÓR PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. PEŁNOMOCNIK PO ODBIORZE TOWARU ZE SKLEPU W IMIENIU KUPUJĄCEGO dostarcza towar pod wskazany adres w formularzu zamówienia. Nie dotyczy to odbioru własnego na terenie sklepu.

  Oferta Serwisu pod adresem www.sklep-ballantines.pl jest ustalana w oparciu o aktualny asortyment i ważna jest do wyczerpania zapasów.

 6. (Termin realizacji zamówień)
  Standardowo wysyłamy zamówiony towar ciągu 24 — 72 godzin od potwierdzenia telefonicznego lub e-mailem (w przypadku zamówienia przy wpłacie na konto, po odnotowaniu wpłaty na naszym koncie bankowym). Jednak przy niektórych produktach (wymagających sprowadzenia do kraju) czas ten może wydłużyć się do 7 dni. W każdym wypadku termin dostawy uzgadniany jest indywidualnie z Kupującym podczas potwierdzania zamówienia (nie dotyczy alkoholu - odbiór i zaplata za alkohol tylko w sklepie stacjonarnym).

  Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówień zawierających niekompletne dane. 
  Zastrzegamy sobie prawo zmiany terminu dostawy w przypadku chwilowego braku towaru w naszych magazynach spowodowanego niezależnymi przyczynami.
  Towar może być wydany wyłącznie osobie pełnoletniej i trzeźwej po weryfikacji dokumentu tożsamości. W przypadku niemożności bezspornego ustalenia pełnoletniości, a także wątpliwości, co do trzeźwości Kupującego Pełnomocnik może odmówić wydania przesyłki.

 7. (Odstąpienie od umowy)
  Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia następnego przypadającego po dniu otrzymania przesyłki przez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w ww. terminie.
  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie skanu wypełnionego i podpisanego oświadczenia przed jego upływem na adres mailowy: online@sklep-ballantines.pl.
  W celu dokonania zwrotu zakupionego produktu należy dostarczyć zwracany produkt w stanie nienaruszonym do oddziału George Ballantine's Sklep mieszczącego się przy ulicy Puławska 22, 02-564 Warszawa wraz z oryginalnym dokumentem sprzedaży otrzymanym od Sprzedawcy.
  Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni - od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  Formularz odstąpienia od umowy do pobrania w wersji elektronicznej: FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 8. (Zwroty i reklamacje)
  Aby zwrócić towar lub złożyć reklamację, należy skontaktować się z obsługą Klienta pod numerem telefonu +48 605 53 53 53, drogą mailową na adres online@sklep-ballantines.pl lub osobiście w oddziale firmy obsługującej witrynę internetową -  George Ballantine's Sklep, ul. Puławska 22 w Warszawie.

  Zwroty będą uwzględniane w następujących przypadkach:

  • Niezgodności towaru z zamówieniem

  • Towar posiada miniony termin ważności do spożycia (dotyczy wyłącznie produktów spożywczych niealkoholowych)

  Uprawnienia Klienta o obowiązki Sprzedawcy w zakresie rękojmi za wady Produktu regulują przepisy kodeksu cywilnego (art. 556-576)

 9. (Polityka prywatności)
  Regulamin polityki prywatności dostępny jest w dziale polityka prywatności.

 10. (Odpowiedzialność)
  We wszelkich sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów, również Ustawy z dnia 17 lutego 2007 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176).
  Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
  Zamieszczony na stronie sklepu cennik nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych a także nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.
  Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane zdjęcia oraz teksty nie zawierają braków lub błędów w tym różnic pomiędzy etykietami a w szczególności rocznikami na zdjęciach i w opisach produktów. Ponieważ ew. błędne zdjęcia oraz opisy nie mogą być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z naszym sklepem przed podjęciem decyzji o zakupie.
  Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte na stronie sklep-ballantines.pl są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.


Klauzula Informacyja

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tudor House Ltd Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Ludwinowska 1/37.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy, wedle art. 6 ust. 1 pkt b RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119), a także na podstawie udzielonej zgody, wedle art. 6 ust. 1 pkt a RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja zawartej umowy i Pani/Pana zgoda.
 3. Pani/Pan może wyrazić także osobną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, ofertowych, wysyłania newslettera, wiadomości telekomunikacyjnych lub profilowania. Taka zgoda nie jest konieczna do zrealizowania umowy.
 4. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom spółki lub za Pani/Pana zgodą także innym upoważnionym osobom.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotom trzecim celem ich przetwarzania w zakresie niezbędnym do wykonania i rozliczenia zawartej umowy, na co nie jest wymaga odrębna zgoda.
 6. Podanie danych osobowych jest konieczne ze względu na możliwość zrealizowania zawartej umowy. Bez podana tych danych umowa nie będzie mogła być zrealizowana.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, w przypadku jej udzielenia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody, a także wszelkie inne dyspozycje odnośnie przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres e-mail: ado@tudor-house.pl.
 8. W przypadku przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy, wedle art. 6 ust. 1 pkt b RODO, na co obowiązujące przepisy nie wymagają Pani/Pana zgody, okres przetwarzania danych osobowych wynosić będzie sześć lat, co wynika m.in. z konieczności przechowywania dokumentacji księgowej dla celów odpowiednich rozliczeń z organami państwowymi.
 9. Pomimo cofnięcia zgody Administrator będzie mógł przetwarzać dane osobowe w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń lub innych okoliczności wynikających z obowiązujących przepisów prawa np. rozliczeń podatkowych. To samo dotyczy przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 10. Przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych osobowych. Ponadto prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 11. Na nieprawidłowe przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej "RODO") informujemy, że:

  

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Tudor House Ltd. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ludwinowska 1/37.
 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: ado@tudor-house.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. realizacji procesu sprzedaży, zamówień, wydań towaru, realizacji audytów, wymaganych przepisami prawa rozrachunków w tym wystawienia dokumentów potwierdzających wydanie towaru oraz sprzedaży, księgowania, spraw podatkowych, prowadzenia ewentualnych roszczeń. (postawa z art. 6 ust. 1 lit. b).
  2. W celu przesyłania ofert handlowych drogą elektroniczną, na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę możesz wyrazić lub odmówić jej wyrażenia po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w punkcie 10.
  3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  4. w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 4. Prawo do sprzeciwu:
  1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  2. W każdej chwili przysługuje Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu:
  1. Dane przetwarzane na podstawie zgody do czasu cofnięcia przez Państwa zgody lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
  2. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu dwóch miesięcy od złożenia oferty, Twoje dane osobowe związane z ofertą zostaną niezwłocznie usunięte, z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.
  3. Do momentu kiedy podstawą będą inne przepisy prawa, w tym przepisy o rachunkowości.
 6. Odbiorcy danych:
  1. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, agencjom marketingowym, instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS.
 7. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych
  3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
  4. przenoszenia danych
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. Informacja o dobrowolności podania danych:
  1. w przypadku zamówienia usługi newsletter — dobrowolne
  2. niezbędne do zawarcia umowy lub do wykonania innego celu związanego z przetwarzaniem (np. zawarcie umowy)
 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:
  Informujemy, że w procesie przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.
 10. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody:
  W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 11. Bezpieczeństwo serwisu: 
  1. Każda wizyta Użytkownika odwiedzającego serwis www.sklep-ballantines.pl jest automatycznie rejestrowana na serwerze w tzw. logach systemowych. Zapisywane w ten sposób dane to m.in.: data, czas wizyty oraz adres IP. Dane z logów systemowych wykorzystywane są wyłącznie do celów administracji serwerami i prowadzenia statystyk odwiedzin witryn internetowych.
  2. Stosowane przez serwis plików Cookies i innych podobnych technologii zostało opisane w dziale Polityka Cokies

Warunki Dostawy

REGULAMIN PEŁNOMOCNICTWA DO ODBIORU TOWARU ZE SKLEPU ZAMÓWIONEGO PRZY UŻYCIU WITRYNY INTERNETOWEJ DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE WWW.SKLEP-BALLANTINES.PL

Ze względu na ograniczenia ustawowe sklep Ballantines nie wysyła produktów alkoholowych.
Możliwy jest jedynie odbiór osobisty w stacjonarnych punktach sprzedaży. 
Odbiór osobisty może odbyć się zarówno przez Zamawiającego lub upoważnionego pośrednika. 
Serwis Sklep-ballantines.pl l umożliwia wygodne upoważnienie do odbioru firmy logistycznej.

 1. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach elektronicznej platformy do składania zamówień;
  2. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  3. Regulamin – niniejszy Regulamin określający podstawowe zasady działania Pełnomocnika do odbioru Towaru ze Sklepu BALLANTINE’S zamówionego przy użyciu WITRYNY INTERNETOWEJ do składania zamówień;
  4. Sklep – stacjonarny punkt sprzedaży znajdujący się w Warszawie, przy ul. Puławskiej 22 , w którym można składać zamówienia przy użyciu witryny internetowej dostępnej pod www.sklep-ballantines.pl;
  5. Towar – produkty prezentowane w witrynie internetowej, które można nabyć w Sklepie;
  6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy TUDOR HOUSE LTD SP. Z O.O. w Warszawie, a Klientem, realizowana w Sklepie znajdującym się w Warszawie przy ul. Puławskiej 22
  7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);
  8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
  10. WI – witryna internetowa do składania zamówień w Sklepie prowadzona pod www.sklep-ballantines.pl.
  11. Pełnomocnik – osoba, której Klient udzielił pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Towaru ze Sklepu, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Postanowienia ogólne:
  1. Regulamin określa zasady udzielania pełnomocnictwa Pełnomocnikowi do odbioru ze Sklepu Towarów zamówionych przy użyciu WI znajdującej się na www.sklep-ballantines.pl.
  2. Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Sklep, w którym można składać zamówienia za pośrednictwem WI, prowadzony jest przez TUDOR HOUSE LTD SP. Z O.O. w Warszawie. Pełnomocnik jest odrębnym od w/w podmiotem prawa i działa na rzecz Klienta.
  4. Regulamin określa w szczególności zasady udzielania pełnomocnictwa i wydania Towaru Klientowi.
  5. Pełnomocnik może działać jedynie na rzecz Klienta, który ukończył wiek 18 lat.
  6. Pełnomocnik nie wyda Towaru osobie, której zachowanie wskazuje, że jest nietrzeźwa.
  7. Pełnomocnik nie zawiera Umowy sprzedaży Towaru.
  8. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić wydruk.
  9. Umowa sprzedaży Towaru zawierana i realizowana jest wyłącznie w Sklepie.
  10. Warunkiem skorzystania z czynności wykonywanych przez Pełnomocnika jest prawidłowa rejestracja w WI, na warunkach określonych w przypisanym do niej regulaminie.
  11. Warunkiem skorzystania z czynności Pełnomocnika jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
  12. Klient upoważnia Pełnomocnika do przetwarzania swoich danych osobowych w celu realizacji pełnomocnictwa. 
 3. Wykonanie pełnomocnictwa:
  1. Wykonanie pełnomocnictwa przez Pełnomocnika polega na odbiorze Towaru w punkcie sprzedaży, tj. w Sklepie znajdującym się w Warszawie przy ul. Puławskiej 22, a następnie dostarczeniu pod wskazany przez Klienta adres.
  2. W celu wykonania pełnomocnictwa Klient udziela pełnomocnictwa firmie EDRADOR SP. Z O.O., NIP 534-24-09-433
  3. Pełnomocnik dostarczy nabyty Towar przesyłką kurierską lub w inny uzgodniony z Klientem sposób. Koszty dostawy wraz z wynagrodzeniem Pełnomocnika wskazane są w WI. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia, o ile Klient wybierze odbiór Towaru przez Pełnomocnika.
  4. Pełnomocnik zrealizuje dostawę w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia odbioru na rzecz Klienta Towaru ze Sklepu.
  5. Pełnomocnik może działać w imieniu własnym i na rzecz Klienta, jak również bezpośrednio w imieniu Klienta i na jego rzecz, w zależności od swojego wyboru. 
 4. Wynagrodzenie Pełnomocnika:
  1. Wysokość wynagrodzenia Pełnomocnika z tytułu realizacji pełnomocnictwa podawana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne opłaty.
  2. Wysokość wynagrodzenia Pełnomocnika uzależniona jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i wymieniona jest na stronie WI. Dodatkowo zostanie wskazana podczas składania Zamówienia, o ile Klient wybierze opcję odbioru Towaru przez Pełnomocnika.
  3. Klient uiszcza wynagrodzenie Pełnomocnika wraz z zapłatą ceny za nabywany w Sklepie Towar i według sposobów tam wskazanych i przez siebie wybranych.
  4. Klient upoważnia Pełnomocnika do odbioru od TUDOR HOUSE LTD SP. Z O.O. w Warszawie, przekazanego wynagrodzenia Pełnomocnika.
 5. Prawo odstąpienia: 
  1. Klient ma prawo odstąpić od odbioru Towaru przez Pełnomocnika do czasu wysłania do niego Towaru.
  2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Towar będzie wydany wyłącznie w Sklepie.
  3. Prawo odstąpienia wykonuje się poprzez złożenie stosowanego oświadczenia Pełnomocnikowi na adres e-mail: biuro@edrador.pl lub w inny sposób nie budzący wątpliwości, że oświadczenie dotarło do adresata.
  4. W przypadku odstąpienia do czasu wysłania Towaru do Klienta, Klientowi zostanie zwrócone pobrane wynagrodzenie Pełnomocnika. Zwrot nastąpi w ten sam sposób, w jaki nastąpiła zapłata. 
 6. Postanowienia końcowe:
  1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pełnomocnikiem, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pełnomocnikiem, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Pełnomocnika.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  4. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w złożonym Zamówieniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawartej umowy – zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wydania Towaru Klientowi lub jego Pełnomocnikowi.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy wydrukować i wypełnić niniejszy formularz oraz przesłać go w formie skanu na adres e-mail: online@sklep-ballantines.pl w tytule wiadomości e-mail wpisując „odstąpienie od umowy sprzedaży”.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży uiszczona cena sprzedaży zostanie zwrócona Klientowi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów np. działania Pełnomocnika) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem, że Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu ceny przed otrzymaniem zwracanego Towaru. Cena zostanie zwrócona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient złoży wyraźne oświadczenie o innym sposobie działania, po uprzedniej akceptacji Sklepu.
 4. Zwracany Towar winien być przekazany na adres: Tudor House LTD SP. z o.o. George Ballantine's Sklep Ul.Puławska 22, 02-564 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Przekroczenie tego terminu spowoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku dochowania 14-dniowego terminu zwrotu ceny sprzedaży, a zwrot ceny sprzedaży nastąpi dopiero po otrzymaniu Towaru przez Sklep.
Produkt dodany do porównania.